Vyberte stránku

Postup přijetí

Domov se zvláštním režimem DOMOV DOMA v Lomnici nad Popelkou plánuje své otevření na konec prvního pololetí nebo začátek druhého pololetí roku 2023. Zájemci o přijetí do služby již nyní mohou zasílat své žádosti elektronickým formulářem přímo z tohoto webu, popřípadě prostřednictvím vyplněného vytištěného formuláře, který najdete ZDE a zašlete elektronicky e-mailem na naši adresu: socialni@alchlomnice.cz.
Vytištěný a vyplněný formulář, včetně příloh, je možné poslat klasicky běžnou poštou na adresu: ALCH Lomnice, SE, Bořkovská 15, 513 01 Semily.

Jak probíhá proces přijetí do Domova

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyplňte formulář s žádostí o přijetí do péče, který najdete níže na této stránce. Jedná se o nezávazný formulář, na jehož základě se s Vámi spojíme a domluvíme se na prohlídce a dalších krocích. 

Seznamte se s námi

Brzy se budete moci přijet podívat, jak to u nás vypadá a seznámit se s atmosférou, prostředím i vybavením DOMOVEM DOMA v Lomnici nad Popelkou. 

Doplnění dokumentace

Po společné komunikaci budete vyzvání k doplnění poslední dokumentace a to Potvrzení lékaře a Dotazník před přijetím

(Bude doplněn v 1. pololetí 2023 po registraci služby.)

Podpis smlouvy

K prostudování Vám poskytneme návrh smlouvy, která bude uzavírána v den přijetí klienta se sociální pracovnicí. 

Ceník

Ceny budou odpovídat vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. V současné době je maximální úhrada ve vyhlášce stanovena na 280 Kč  denně za ubytování a 235 Kč denně za celodenní stravu, takže maximální výše úhrady činí 15 965 Kč za měsíc.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty budou zveřejněny po zahájení provozu Domova.

Spolupracujeme:

 

Uvědomujeme si svou zodpovědnost za region, kde působíme. Naši zaměstnanci budou kompetentní k péči o lidi žijící  s Alzheimerovou chorobou, budou se v ní průběžně vzdělávat a disponovat praktickými zkušenostmi. Protože ústav Arbo de Vivo provozuje pro zdejší region odborné sociální poradenství zaměřené na stejnou cílovou skupinu jako naše pobytová služba, poskytneme si navzájem odborné znalosti a zkušenosti, navzájem se při působení v území doplníme, budeme společně koordinovat vzájemné aktivity a podílet se na společných projektech.

Naše vedení se věnuje sociálním službám pro lidi s Alzheimerovou chorobou již od roku 2003 a na řadě projektů úzce spolupracovalo s Českou alzheimerovskou společností. Jsme rádi, že budeme moci využít historii společných projektů a léta osvědčené spolupráce k tomu, abychom udrželi krok s moderními trendy v České republice i v zahraničí a aby naše služba mohla být označována za příklad dobré praxe. Opřeme se o odborné zázemí České alzheimerovské společnosti při nastavování procesů péče v našem zařízení.

Korespondenční adresa:
ALCH Lomnice, SE
Bořkovská 15, 513 01 Semily
 +420 481 622 580
ID datové schránky: 3z2qjxs

Etický kodex