Vyberte stránku

O nás

Kdo jsme

Investorem a provozovatelem Domova se zvláštním režimem je společnost ALCH Lomnice, SE. Jejími vlastníky jsou výhradně tuzemští majitelé, nemá zahraničního vlastníka. Vizí společnosti je vytvořit síť pobytových zařízení sociálních služeb nejen v Libereckém kraji, ale v rámci celé České republiky a vytvořit tak silnou, ryze českou skupinu poskytující sociální služby, ve kterých se klienti budou opravdu cítit jako doma. Ostatně i v názvu lomnického Domova se zvláštním režimem toto motto najdete: DOMOV DOMA.

NOVÝ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV DOMA

Naše hodnoty

Vztah

Naši KLIENTI budou ti, kdo budou v našem Domově doma. Budeme tady pro ně, budou pro nás důležité jejich životy i jejich pocity. Těšíme se na ně a při všem, co pro ně připravujeme, na ně myslíme.

Bez ZAMĚSTNANCŮ bychom nic nedokázali. Budeme z nich budovat vzájemně spolupracující tým a podporovat jejich společný i individuální rozvoj, aktivní přístup a kreativitu. Umožníme jim kvalitní vzdělávání a odborný i kariérní růst.

Zodpovědnost

Domov se zvláštním režimem je odborné pracoviště. Zaměstnává a vychovává profesionály, specializované odborníky na péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, ale i dalšími typy demencí.
Ve  svých zaměstnancích má k dispozici zkušenostní, znalostní a dovednostní kapacitu, kterou si nemá právo nechat pro sebe. Proto budeme podporovat neformální pečující o osoby s demencí na území okresu Semily i za jeho hranicemi. Nabídneme jim poradenství, vzdělávání, stáže.

Důraz na region

Jsme patrioti. Působíme v Lomnici nad Popelkou v okrese Semily v Libereckém kraji a naše cenová politika bude nastavena tak, aby byl Domov otevřený pro naše sousedy, pro lidi z našeho okolí, pro klienty z tohoto regionu. Patříme sem – a jsme na to hrdí.

Proč k nám

Osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí mají své specifické potřeby. Pokud se mají cítit bezpečně a pohodlně, musí o ně pečovat odborně vzdělaný personál pod zkušeným vedením a v prostředí, které je uzpůsobeno problematice této nemoci. Lomnický Domov byl od počátku projektován přesně pro tuto cílovou skupinu. Lidé, kteří provoz domova nastavili a řídí, mají s péčí o osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími typ  demencí dlouholeté zkušenosti. Vědí, jak důležitý je osobní přístup, empatie, vzdělání a zkušenost personálu. Vědí také, jak mnoho záleží na atmosféře v zařízení, na pocitu DOMOVA DOMA. Všichni zaměstnanci budou procházet pečlivým výběrem a kvalitním vzděláváním.

O službě

Domov se zvláštním režimem je sociální službou, registrovanou podle §50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba odpovídá standardům kvality sociálních služeb a je poskytována za úhradu, jejíž maximální výši stanoví vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.
Domov bude mít kapacitu 82 lůžek. Klienti budou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj bude mít k dispozici koupelnu s umyvadlem, sprchou a toaletou (někde společnou pro dva pokoje). Pokoje budou vybaveny moderními elektricky polohovacími lůžky, stolem a židlemi, nočními stolky s jídelní deskou, skříní a vestavěnou skříní. Prostředí Domova bude klimatizováno. Všechny prostory budou bezbariérové, chodby budou uzpůsobeny pro pohyb osob s omezenou mobilitou. Pro klienty, kteří budou potřebovat kompletní dopomoc při zajištění hygieny, budou k dispozici centrální koupelny, vybavené profesionálními pomůckami a technologiemi.

Klientům bude poskytována celodenní strava, včetně dietních variant. Bude zajištěno praní ložního i osobního prádla. Tým Domova bude připraven profesionálně zajistit komplexní péči – dopomoc s hygienou nebo zajištění hygieny, rehabilitaci, pomoc při podávání stravy, aktivizační činnosti, trénování paměti a dalších kognitivních schopností. V Domově budeme využívat metodu BAZÁLNÍ STIMULACE® a Psychobiografický model péče podle prof. Böhma. Pamatujeme i na zajištění zdravotní péče, prostřednictvím zdravotních sester, které budou v zařízení přítomny v nepřetržitém režimu. Budeme spolupracovat s praktickými lékaři i specialisty.

Korespondenční adresa:
ALCH Lomnice, SE
Bořkovská 15, 513 01 Semily
 +420 481 622 580
ID datové schránky: 3z2qjxs

Etický kodex